DEJAVNOSTI

 • V letu 2011/2012 je naslovna tema »Voda in kamen, neločljivo povezana dela narave«.
  Vsebine: plovnost, iz reke do pipe, topne in netopne snovi, voda in kamnine okoli nas, Ogled vodne črpalke v Žerjavu, čistilne naprave v Črni
 • V letu 2012/2013 je naslovna tema »Dinozavri – izumrlo življenje na Zemlji«
  Izdelujemo: Dino pokrivala, odtise in stopinje dinozavra, pravljico o Spredozavru... igra z majhnimi dinozavri, pogovori o življenju v pradavnini... Likovno, gibalno in drugo ustvarjanje na temo Dinozavri med nami, Izdelava velikanskega dinozavra iz škatel
 • V letu 2013/2014 je naslovna tema »VULKANI – zemlja bruha, na površju se nekaj zakuha«.
  Vsebine: Vulkanski eksperimenti s Coca-colo in sodo v pesku, opazovanje in likovni izraz otrok o vulkanih- Raziskovali smo bližnji ugasli vulkan Smrekovec
 • V letu 2014/2015 je naslovna tema »Pestro, raznoliko, živo – v našem gozdu je zanimivo!«
  Vsebine: Pogovor z gozdarjem iz Črne in spoznavanje raznolikega življenja v njem, Sprehod po gozdi učni poti, krasitev novoletne jelke na vasi, sadimo drevo...Gozdne igre, nebeška lestev, Pravljice iz gozda, Živali iz gozda...
 • V letu 2015/2016 je naslovna tema »Fosili - zgodbe iz preteklosti! «
  Vsebine: Ogled filmov iz preteklosti, razlaga besede FOSILI- ostanki izumrlih živali in rastlin, Listanje po revijah, enciklopedijah, slikanicah in knjigah, izdelovanje fosilnih obeskov, odtisov, magnetov, dekoracije v "jantarju"- smoli
 • V letu 2016/2017 je naslovna tema »Mi smo Unesco!«
  Vsebine: Družabna igra za vse generacije, kviz, filcanje, igre z volno in naravnim materialom, dopisovanje z vrtcem v Avstriji- GEO razglednica iz Črne, 0bisk muzejev... ali geoloških znamenitosti v občini Črna
 • V letu 2017/2018 je naslovna letna tema "Utrip narave!

     Vsebine:  Pogovor z gozdarjem in lovcem- odkrivamo in spoznavamo bogastvo živega sveta v naših krajih, Gremo hranit živali v gozd, raziskujemo življenjske prostore ogroženih živali  in spoznamo te        živali - (divji petelin- gozd, metulji- travnik, mlake- žabe, jame- netopir...), rišemo, slikamo, izdelamo plakat, igramo se družabne in didaktične igre, opazujemo naravo...

 • V letu 2018/2019 je naslovna letna tema "Minerali in kristali" - čudovite stvaritve narave
  Vsebine: Seznanimo se z osnovnimi pojmi- Kaj je mineral, kakšni so, kje se nahajajo, kakšne lastnosti imajo (oblika, barva) Kaj je kristal- kje ga najdemo, opazujemo jih z lupo, s prostim očesom (kristali soli, kristali sladkorja), tipamo, presipamo sipke snovi primerke mineralov, se igramo z njimi preko likovnega izraza, izdelujemo jih iz slanega testa, barvamo, slikamo, iščemo v "rudniku"... Obiščemo muzej mineralov v Podzemlju Pece, opazujemo zbirke, slikovno gradivo v priročnikih, plakatih, naredimo razstavo.

         

   

CILJI

 • Zabavno, poučno, nič mučno- učenje na zabaven način
 • Spodbujanje drugačnega pristopa k vzgoji in poučevanju, spodbujanje aktivnega odnosa do vsebin s področja geologije in raznolike ustvarjalnosti
 • Spodbujanje radovednosti otrok, da se navdušijo, razumejo vlogo narave in začutijo spoštovanje do nje v sedanjosti in preteklosti in to znanje povezujejo
 • Otrok se seznanja s spreminjanjem okolja in z lastnim spreminjanjem
 • Doživljanje žive in nežive narave v njenih estetskih razsežnostih
 • Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta v domačem okolju in zunaj njega ter se seznanja z vsebinami naravne in kulturne dediščine svojega kraja
 • Spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijskih sposobnosti