FIT Slovenija je mednarodni projekt, katerega glavni cilje je spodbuditi otroke in kasnejše mladostnike k gibalnim/športnim dejavnostim; strokovne delavce pa s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje igralnice ter  – neodvisno od starosti otrok in področja po programu kurikuluma.
Avtorica projekta je ga. Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja in  del te zgodbe je postala tudi naša šola in s tem tudi naš vrtec. S tem smo se pridružili šolam in vrtcem v Španiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Islandiji, ter preko 68. šolam in 54. vrtcem v Sloveniji.
Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se bodo osredotočale na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.

FIT HIMNA

FIT- FIT- FIT,
gremo na kolo,
ali na drevo,
živeti je lepo.
FIT-FIT-FIT,
pospeši svoj korak,
vdihni sveži zrak,
to zmore isto vsak.
Zdrav duh v telesu in mono srce,
doživljam svežino, prav dobro mi gre,
naj gibanje druži, ohranja vse nas,
med vsemi na svetu le eden sem jaz!
FIT-FIT-FIT,
z drogami zdaj pro,
v meni raste mo,
življenja je obro.
FIT-FIT-FIT,
izginil je tvoj dim,
le kaj poel bi z njim,
z nasmehom se budim.
Že utim kako se razvija telo
in vem da bom zmogel živeti za to,.
krepi se mi volja in raste mi mo,
sebi darujem, sem drugim v pomo.
FIT-FIT-FIT,
gremo na kolo,
ali na drevo,
živeti je lepo.
FIT-FIT-FIT,
pospeši svoj korak,
vdihni sveži zrak,
to zmore isto vsak.
Zdrav duh v telesu in mono srce,
doživljam svežino, prav dobro mi gre,
naj gibanje druži, ohranja vse nas,
med vsemu na svetu le eden sem jaz.
FIT-FIT-FIT,
z drogami zdaj pro,
v meni raste mo,
življenja je obro.
FIT-FIT-FIT,
izginil je tvoj dim,
le kaj poel bi z njim,
z nasmehom se budim.
FIT!